Ứng dụng miễn phí Ứng dụng thay thế cho WineBottler hàng đầu cho Mac

WineBottler

WineBottlerMiễn phí

Chạy các ứng dụng Windows trên máy Mac của bạn

Hầu hết những người cần truy cập Windows đều sử dụng môi trường ảo như Parallels hoặc là VMWare Fusion để chạy các ứng dụng Windows hầu như trên máy Mac. Tuy nhiên, nếu bạn không cần Windows và chỉ cần chạy các ứng dụng Windows, Darwine có...
6
507 bình chọn
 • Wineskin Winery

  Wineskin Winery 1.7

  Giấy phép
  free Tải xuống
  Nền tảng

  Sử dụng các chương trình Windows trên Mac OS X

  7
  353 bình chọn

  Đây có phải là ứng dụng thay thế hiệu quả cho WineBottler không?

   Cảm ơn bạn đã bình chọn!
 • XQuartz

  XQuartz2.6.1

  Giấy phép
  free Tải xuống
  Nền tảng

  Một nỗ lực nguồn mở để hợp nhất Windows và Mac OS X

  7
  32 bình chọn

  Đây có phải là ứng dụng thay thế hiệu quả cho WineBottler không?

   Cảm ơn bạn đã bình chọn!
 • coconutBattery

  coconutBattery3.9

  Giấy phép
  free Tải xuống
  Nền tảng

  Ứng dụng sức khỏe pin đơn giản và hiệu quả

  7
  110 bình chọn

  Đây có phải là ứng dụng thay thế hiệu quả cho WineBottler không?

   Cảm ơn bạn đã bình chọn!
 • InsomniaX

  InsomniaX2.1.8

  Giấy phép
  free Tải xuống
  Nền tảng

  Tắt chế độ ngủ trên máy Mac của bạn

  6
  70 bình chọn

  Đây có phải là ứng dụng thay thế hiệu quả cho WineBottler không?

   Cảm ơn bạn đã bình chọn!
 • iTools for Mac

  iTools for Mac2.4.3

  Giấy phép
  free Tải xuống
  Nền tảng

  Thay thế cho iTunes để quản lý iPhone của bạn

  5
  255 bình chọn

  Đây có phải là ứng dụng thay thế hiệu quả cho WineBottler không?

   Cảm ơn bạn đã bình chọn!
 • iFunBox

  iFunBoxfor Mac 1.5

  Giấy phép
  free Tải xuống
  Nền tảng

  Trình quản lý tệp miễn phí cho iPhone, iPod và iPad

  5
  160 bình chọn

  Đây có phải là ứng dụng thay thế hiệu quả cho WineBottler không?

   Cảm ơn bạn đã bình chọn!
 • macOS Mojave

  macOS Mojave10.14.2

  Giấy phép
  free Tải xuống
  Nền tảng

  Một phiên bản macOS chủ yếu tập trung vào năng suất

  8
  78 bình chọn

  Đây có phải là ứng dụng thay thế hiệu quả cho WineBottler không?

   Cảm ơn bạn đã bình chọn!
 • Recoverit Free for Mac

  Recoverit Free for Mac7.0.3

  Giấy phép
  free Tải xuống
  Nền tảng

  Phần mềm khôi phục dữ liệu chuyên sâu cho sử dụng cá nhân

  4
  25 bình chọn

  Đây có phải là ứng dụng thay thế hiệu quả cho WineBottler không?

   Cảm ơn bạn đã bình chọn!
 • iStat pro

  iStat pro4.92

  Giấy phép
  free Tải xuống
  Nền tảng

  Theo dõi hiệu suất của máy Mac trong thời gian thực

  7
  337 bình chọn

  Đây có phải là ứng dụng thay thế hiệu quả cho WineBottler không?

   Cảm ơn bạn đã bình chọn!
 • Caffeine

  Caffeine1.1.1

  Giấy phép
  free Tải xuống
  Nền tảng

  Ngăn máy Mac của bạn đi ngủ

  8
  234 bình chọn

  Đây có phải là ứng dụng thay thế hiệu quả cho WineBottler không?

   Cảm ơn bạn đã bình chọn!
 • ALZip

  ALZip1.1

  Giấy phép
  free Tải xuống
  Nền tảng

  Tiện ích nén dễ sử dụng và dễ sử dụng

  5
  41 bình chọn

  Đây có phải là ứng dụng thay thế hiệu quả cho WineBottler không?

   Cảm ơn bạn đã bình chọn!
 • SimplyBurns

  SimplyBurnsrev416

  Giấy phép
  free Tải xuống
  Nền tảng

  Ghi âm thanh hoặc dữ liệu vào đĩa CD và DVD

  7
  96 bình chọn

  Đây có phải là ứng dụng thay thế hiệu quả cho WineBottler không?

   Cảm ơn bạn đã bình chọn!
 • Zipeg

  Zipeg2.9.4.1316

  Giấy phép
  free Tải xuống
  Nền tảng

  Duyệt và giải nén tệp zip

  6
  99 bình chọn

  Đây có phải là ứng dụng thay thế hiệu quả cho WineBottler không?

   Cảm ơn bạn đã bình chọn!
 • AppCleaner

  AppCleaner3.3

  Giấy phép
  free Tải xuống
  Nền tảng

  Gỡ cài đặt hoàn toàn ứng dụng trên Mac

  7
  861 bình chọn

  Đây có phải là ứng dụng thay thế hiệu quả cho WineBottler không?

   Cảm ơn bạn đã bình chọn!
 • WinRAR

  WinRAR5.90

  Giấy phép
  free Tải xuống
  Nền tảng

  Công cụ lưu trữ và nén hoàn hảo

  7
  17 bình chọn

  Đây có phải là ứng dụng thay thế hiệu quả cho WineBottler không?

   Cảm ơn bạn đã bình chọn!
 • Andy OS

  Andy OS0.43

  Giấy phép
  free Tải xuống
  Nền tảng

  Chạy ứng dụng Android của bạn trực tiếp từ máy Mac!

  4
  143 bình chọn

  Đây có phải là ứng dụng thay thế hiệu quả cho WineBottler không?

   Cảm ơn bạn đã bình chọn!
 • Burn

  Burn2.5.1

  Giấy phép
  free Tải xuống
  Nền tảng

  Đầu ghi DVD / CD cực kỳ đơn giản và hiệu quả

  6
  588 bình chọn

  Đây có phải là ứng dụng thay thế hiệu quả cho WineBottler không?

   Cảm ơn bạn đã bình chọn!
 • smcFanControl

  smcFanControl2.6

  Giấy phép
  free Tải xuống
  Nền tảng

  Làm mát máy Mac và nhiệt độ màn hình của bạn

  7
  276 bình chọn

  Đây có phải là ứng dụng thay thế hiệu quả cho WineBottler không?

   Cảm ơn bạn đã bình chọn!