WineBottler

Tải xuống WineBottler dành cho Mac

Phiên bản:
1.6.1

Tải xuống miễn phí WineBottler. Luôn có sẵn trên máy chủ của Softonic

 • Tải xuống miễn phí và nhanh chóng
 • Luôn có sẵn
 • Đã kiểm tra là không có vi-rút
Tải xuống miễn phídành cho Mac
Tình trạng bảo mật

Tải xuống WineBottler thay thế từ máy chủ bên ngoài (không đảm bảo tính khả dụng)

Lưu ý: Ứng dụng này trước đây được gọi là Darwine

Ứng dụng mới

Ứng dụng thay thế miễn phí

Khám phá Apps

 • IP Vanish

  IP Vanish

 • AppCleaner

  AppCleaner

 • CCleaner

  CCleaner